Navodila za učitelje in učence

Navodila za učitelje

Učitelj lahko uporabi igro pri obravnavanju snovi ali za utrjevanje znanja. Učitelj naj igre namesti na vse šolske računalnike. Navodila za namestitev najdete v razdelku navodila za namestitev in vzdrževanje. Pred igranjem igre naj se učitelj pogovori z učenci kaj sploh je kriptografija. Učitelj in učenci naj zaženejo igro. Skupaj ali individualno, naj učenci preberejo navodila, ki se nahajajo v začetnem meniju igre. Učitelj se lahko odloči, da učenci igro igrajo individualno ali v parih. Medtem, ko učenci igrajo igro, naj učitelj hodi po razredu in spremlja napredek učencev. Po končanem igranju z učenci predebatira katera dva algoritma za šifriranje so spoznali ter kako delujeta.

 

Navodila za učence

V igri pomagaš Mumianu najti palico reinkarnacije, saj lahko z njo spet postane človek. Če hočeš priti do palice, moraš najprej rešiti naloge na treh lokacijah, ki jih najdeš na zemljevidu, ki se nahaja v orodni vrstici. Za pomoč pri reševanju nalog lahko pokličeš profesorja, tako, da klikneš na walkie talkie na orodni vrstici. Pri templjih z rešeno nalogo dobiš delček trikotnika, ki ga potem vstaviš v sfingo. Ta ti zastavi zadnjo nalogo, ki jo moraš rešiti pravilno, saj je v nasprotnem primeru igre konec.