Osnutek igre

V naši igri se igralec sreča s kriptografijo. Tekom misij, ki jih mora opraviti spozna Cezarjevo šifriranje in šifriranje s stolpičnim kriptogramom.

Učni cilji:

  • U1: učenec zna dešifrirati podatek s pomočjo Cezarjeve šifre​
  • U2: učenec zna dešifrirati podatek s pomočjo stolpčnega kriptograma​
  • U3: učenec zna dešifrirati podatek kompleksnejše zašifriran s Cezarjevim in stolpčnim kriptogramom ob enem.
  1. naloga- U1:

Učenec mora razvozlati skrivno geslo, ki ga Anubis zastavi Mumianu. To geslo je zašifrirano s Cezarjevo šifro. Če učenec ne zna rešiti naloge lahko poišče pomoč s klikom na walkie talkie, ki se nahaja v orodni vrstici. Odpre se dialog med profesorjem in Mumianom iz katerega je razvidno, kaj potrebno narediti. Po pravilno rešeni nalogi se prikaže okno, kjer je pojasnjeno delovanje Cezarjeve šifre.

2. naloga – U2:

Učenec mora razvozlati skrivno geslo, ki ga Anubis zastavi Mumianu. To geslo je zašifrirano s stolpičnim kriptogramom. Če učenec ne zna rešiti naloge lahko poišče pomoč s klikom na walkie talkie, ki se nahaja v orodni vrstici. Odpre se dialog med profesorjem in Mumianom iz katerega je razvidno, kaj potrebno narediti. Po pravilno rešeni nalogi se prikaže okno, kjer je pojasnjeno delovanje stolpičnega kriptograma.

3. naloga – U3:

Pri tretji nalogi učenec poglobi znanje, saj mora razvozlati komplesnejše zašifriran podatek, kjer uporabi znanje iz prve in druge naloge.