Tematika in učni cilji

TEMATIKA

Tema igre je kriptografija, ki ni v učnem načrtu. Lahko pa jo izvajamo kot dodatno vsebino pri izbirnem predmetu Računalništvo ali kot popestritev pri krožku. Če bi jo lahko uvrstili v učni načrt, bi spadala pod sklop Podatki.

UČNI CILJI

• učenec zna dešifrirati podatek s pomočjo Cezarjeve šifre
• učenec zna dešifrirati podatek s pomočjo stolpčnega kriptograma
• učenec zna dešifrirati podatek kompleksnejše zašifriran s Cezarejevim in stolpičnim kriptogramom ob enem.

UPORABNIKI

Igra je primerna za učence tretje triade osnovne šole. Ustrezna je tako za učence, ki se prvič seznanjajo s kriptografijo, kot tudi za tiste, ki želijo utrditi svoje znanje
Učenec usvoji učne cilje na dva načina:

– z logičnim razmišljanjem / poskušanjem /povezovanjem
– s pomočjo navodil

Pri prvih dveh nalogah učenec usvoji znanje, pri zadnji pa ga utrdi.
Igra v realnem življenju: Mumian – učenec (skozi igro se uči), Profesor – učitelj (učencu daje navodila in ga usmerja)